Rachunkowość

W ramach działalności Biura Rachunkowego w Szczecinku prowadzimy dla naszych klientów podatkowe księgi przychodów o rozchodów,  księgi handlowe, rozliczamy klientów korzystających z uproszczonych form opodatkowana. 

Jesteśmy w stanie prowadzić księgowość medyczną.

Dla celów wewnętrznych spółka korzysta z usług doradcy podatkowego.  Świadczymy także usługi dla firm spoza Szczecinka, w tym zdalnie ! (wymiana dokumentów, kontakt)

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

 

Prowadzenie innych ewidencji na zasadzie ryczałtu obejmuje:

 
 • pomoc w uruchomieniu działalności gospodarczej – wypełnienie druku CEIDG-1,

 • rejestracja ewidencji sprzedaży zgodnie z Ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym,

 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,

 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,

 • sporządzanie zeznań rocznych PIT .

 • kontakty z ZUS-em i Urzędem Skarbowym

 

Prowadzenie pełnej księgowości – ksiąg handlowych obejmuje:

 
 • pomoc w rejestracji spółek, wypełnianie druków

 • pomoc w doborze oprogramowania, i sposobie przchowywania dokumentacji
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,

 • opracowanie zakładowego planu kont,

 • rejestracja zdarzeń gospodarczych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,

 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,

 • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz planów amortyzacji,

 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie ksiąg handlowych,

 • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej a rachunek przepływów pieniężnych wg potrzeb,