Kadry

Kadry podobnie jak i prowadzenie ksiąg wymaga specjalistycznej wiedzy.   Jesteśmy w stanie pomóc Państwu poprowadzić kadry i płace. 

Prowadzenie kadr i płac obejmuje:

  • przygotowywanie dokumentacji kadrowej związanej z: nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz z umowami cywilnoprawnymi (umowy zlecenia i umowy o dzieło),
  • zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych pracownika,
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji: ZUA, ZWUA, DRA, RCA, RSA, ZIUA oraz ZCNA,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopowej dla każdego pracownika,
  • naliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków chorobowych,
  • naliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • monitoring ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
  • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dla Urzędu Skarbowego (PIT-11, PIT-40, PIT-4R),
  • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach i okresie zatrudnienia,
  • prowadzenie korespondencji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.